Starpkultūru interešu klubs piedāvā
01-06-2015

1

Šoreiz kluba pasākums ārpus mūsu telpām. Vai Tev garšo šokolāde? Ja atbilde ir „jā”, piesakies un nāc ar mums apmeklēt šokolādes muzeju. Pasākums notiks 06.06. plkst 14:30, tikšanās pie muzeja Miera ielā 22

Ja neesi šokolādes cienītājs, iespēja pievienoties citām kluba aktivitātēm: ekskursijai uz Latvijas Nacionālo operu, teātra apmeklējumiem vai vienkārši pozitīvai kopā sanākšanai 1 reizi nedēļā, lai komunicētu latviešu valodā, spēlētu spēles, apspriestu daiļliteratūru, diskutētu par kopīgo un atšķirīgo latviešu un citu tautu kultūrās .

Projekta ietvaros aktivitātes BEZMAKSAS

Projekts “Atvērti integrācijai 2014/2015” ( Nr. IF/2013/1.a./16)

Finansējums: 75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums un 25% valsts budžeta finansējums.
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Projekts „Mācāmies starpkultūru dialogam”
01-08-2013

Projekts „Mācāmies starpkultūru dialogam” (Nr. 2012.EEZ/PP/2/MIC/032),
realizē Attīstības aģentūra „Pieci”

Norises laiks: 2013.gada 1.augusts līdz 2014.gada 30.aprīlis.

Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot latviešu valodas apguves, starpnacionālo minoritāšu un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veidojošus pasākumus bērniem un viņu vecākiem.

Projekta mērķgrupa: pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki- mazākumtautību pārstāvji un nepilsoņi ( 233 cilvēki)

lasīt tālāk »

Projekts “Jā darbam, Nē cilvēktirdzniecībai” Jēkabpilī!
01-02-2013

 

Laiks: 2012.gada 1.septembris-2012.gada 30.novembris

Finansējums: kopējais finansējums LVL 695.00 , galvenais finansētājs – Jēkabpils pašvaldība ( LVL 500,00)

lasīt tālāk »

Projekts „Atvērti integrācijai 2012”
29-05-2012

( Nr. IF/2010./1.1./24)

Laiks: 2012.gada 20.aprīlis-2012.gada 30.jūnijs

Finansējums: kopējais finansējums LVL 37718.41 , no tā 75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums un 25% valsts budžeta finansējums.

lasīt tālāk »

Projekts „Par SAPRATNI, pret VARDARBĪBU!”
12-05-2012

vardarbība

(Nr.LV-12-1-2011-R1)

Realizēšanas laiks: 2011.gada 1.maijs-2012.gada 15.aprīlis

Finansējums: kopējais finansējums EUR 6447.00, projektu atbalsta programma „Jaunatne
darbībā”

lasīt tālāk »

Projekts „ Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!” ( Nr. 2010.CH04/mic-107/32)
18-03-2012

Grantu shēma:  Latvijas un Šveices sadarbības programma

Projektu realizē: Attīstības aģentūra „ Pieci” sadarbībā ar Izglītības un inovāciju attīstības centru,
Psiholoģiskās palīdzības un izglītības centru „Dzīle”, Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta
centru „Nāc līdzi!”

Projekta vispārējais mērķis: cīnīties pret cilvēktirdzniecību, palīdzot nodrošināt drošu darba
meklēšanas vidi.

Mērķis: informēt un izglītot bērnus un jauniešus, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības
riskam, par mūsdienu cilvēku tirdzniecību, lai viņi varētu brīvi izvēlēties nodarbošanos, nekļūstot
par upuriem cilvēku tirdzniecības tīklā iesaistītajām personām.

Projekta ilgums: 12 mēneši, no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim

Projekta finansējums: 20 951,82 LVL, no kuriem 85% tiek piešķirti no Šveices konfederācijas un 15%
no Latvijas valsts budžeta

lasīt tālāk »

Lapas:12»

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial