Projekts „Atvērti integrācijai 2014/2015”
2015-03-03

1

( Nr. IF/2013/1.a./16)

Laiks: 2015.gada 3.marts-2015.gada 30.jūnijs

Finansējums: kopējais plānotais finansējums EUR 45 762.69 , no tā 75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums un 25% valsts budžeta finansējums.

Norises vieta: Integrācijas centrs „Pietura bērniem”, Bruņinieku iela 28-41, Rīga.

Projekta mērķis: 

Vispārīgais: Nodrošināt efektīvu integrācijas programmu un pasākumu  īstenošanu, sekmējot trešo valstu valstspiederīgo mazāk aizsargāto grupu (sievietes, bērnus, jauniešus, vecākus cilvēkus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām) vajadzību apmierināšanu.

Specifiskais: Īstenot atbalsta mehānismus trešo valstu valstspiederīgajiem, īpašu uzmanību pievēršot pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, sniedzot informēšanas, izglītošanas un starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus.

Mērķauditorija:

Tiešā: Trešo valstu pilsoņi un     Latvijas nepilsoņi

 Galvenās aktivitātes:

Latviešu valodas apmācības un starpkultūru nodarbības bērniem; pasākumi bērniem un ģimenēm; latviešu valodas apmācības, latviešu sarunvalodas un interešu klubi pieaugušajiem; pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšana vecāku nodarbību laikā, CD brošūras-grāmatiņas izdošana, Informatīvie pasākumi.

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Izsaki savu viedokli / Leave a reply

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial