Par mums

Facebooktwitterrss

Dibinātāji: Dzintra Anspoka, Daina Anspoka, Inguna Badune, Indra Artemjeva, Māra Pusbarniece.

Darbības pamatjomas: Mūžizglītība, Psiholoģiskais atbalsts, Juridiskais atbalsts, Veselīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, Sabiedrības integrācija.

Informācija par organizāciju: Attīstības aģentūra “Pieci” ir dibināta 2006.gada 26.aprīlī. Biedrības mērķis ir sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana, balstoties uz demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma principiem, lai veicināti ikviena indivīda garīgo un fizisko veselību un personības izaugsmi. Organizācijas veidotājiem ir ilgstoša pieredze dažādās ar sabiedrisko organizāciju darbību saistītās jomās -finanšu vadībā, stratēģiskajā plānošanā, darbā ar sabiedrību, brīvprātīgajā darbā. Biedrības mērķauditorija ir ikviens Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, reliģiskās vai politiskās pārliecības. Attīstības aģentūra “Pieci” ir atvērta biedrība, kura piedāvā sadarbību ikvienai organizācijai, kas strādā cilvēku labklājībai.

PROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Fallback or 'alternate' content goes here. This content will only be visible if the SWF fails to load.

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012

RU

VideoFollow Us

Facebooktwitter