Juridiskām personām

Facebooktwitterrss

Apmācības:
• Darbs komandā
• Lai projekts izdodas
• Saskarsme un komunikācija

u.c. ar psiholoģiskām, juridiskām un ar sabiedrisko attiecību specifiku
saistītām tēmām

Apmācības tiek pielāgotas konkrētā klienta / organizācijas vajadzībām. Apmācībās tiek izmantotas interaktīvas metodes, piedāvājot aktivitātes brīvā dabā, iekļaujot aktīvās atpūtas un tūrisma elementus.

Projekti:
• Projektu izstrāde
• Semināru organizēšana
• Pētījumi
• Sadarbība ar citām organizācijām projektu realizēšanā

Esam atvērti sadarbībai arī citu organizāciju realizētos projektos.

Konsultācijas:
• Psiholoģiskās
• Juridiskās
• Saistītās ar projektu izstrādi

Pasākumi:
• Organizācijām ( NVO, uzņēmējiem, pašvaldībām):
Piedāvājam izstrādāt scenārijus un organizēt pasākumus (arī kopā ar
darbinieku apmācībām),
• Nometņu organizēšana

Ikviena mūsu aktivitāte tiek pielāgota konkrētajai mērķauditorijai, klienta / organizācijas vajadzībām. Apmācībās un pasākumos tiek izmantotas interaktīvas metodes, piedāvājot aktivitātes brīvā dabā, iekļaujot aktīvās atpūtas un tūrisma elementus.

PROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Fallback or 'alternate' content goes here. This content will only be visible if the SWF fails to load.

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012

RU

VideoFollow Us

Facebooktwitter