2 Viedokļi

  • Jaunieši izteica viedokli, ka reizēm tiek izteikti ļoti vilinoši piedāvājumi, piemēram, au pair programmās. Kad par mazkvalificētu darbu, piemēram, auklīšu darbu tiek piedāvātas ārkārtīgi augstas darba algas. Diskutējot secinājām, ka šādi piedāvājumi vienmēr ir kritiski jāizvērtē, jo, ja alga tiek piedāvāta ārkārtīgi augsta, tad tas liek domāt, ka arī tiks pieprasīti papildus darba pienākumi, kuri ne vienmēr tiek uzreiz paskaidroti, kā arī, kuri var būt arī saistīti ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, starptautiskajos auklīšu portālos jābūt norādītam, cik liela ir vidējā alga par auklīšu darbu noteiktajā valstī, kā var redzēt šajā mājas lapā:http://www.aupair.com/visaservices.php?language=en. Vienmēr ir arī atsauces uz noteikto valstu vēstnieībām un normatīvajiem aktiem, kuri ir jāaplūko pirms došanās uz izvēlēto valsti. Protams, nebūs iespējams aplūkot visus normatīvos aktus, tāpēc labi ir sakontaktēties ar konķrētās valsts vēstniecību un pavaicāt par noteikumiem , kas attiecās uz viesstrādniekiem, piemēram, no cik gadiem drīkst ieceļot, vai ir nepieciešama vīza, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai oficiāli reģistrētos kā darbinieks konkrētajā valstī u.tml. Vienmēr ir jābūt rakstiskam darba līgumam, kurā puses vienojas par darba pienākumiem, darba stundām, darba vietu un atalgojumu, kā arī citiem būtiskākajiem jautājumiem – atpūtas laikuu.tml.
    Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta mājas lapā internetā ir pieejama informācija par Latvijas vēstniecībām ārvalstīs un cita noderīga informācija ceļotājiem : http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/celotajiem/
    Par jebkādiem vervēšanas gadījumiem jaunietis ziņo vietējā policijas iecirknī, rakstot iesniegumu. Ja jaunietim ir neērti par šādiem piedāvājumiem ziņot policijā pašam, viņš/-a var vērsties pēc palīdzības nevalstiskajās organizācijām, piemēram, Cietušo atbalsta centrā, resursu centrā ” Marta”, ” Dardedze”, ” Droša māja” vai rakstot mums. Nevalstisko organizāciju darbinieki palīdzēs jaunietim sagatavot iesniegumu policijai, kā arī vajadzības gadījumā ieteiks psiholoģisko atbalstu vai savu resursu iespējās piedāvās to jaunietim.

  • When a person gets a suspicious e-mail or invitation in the social network, what is an appropriate behavior for the reply. First step is to virify the sender, then – to check the job which is offered, then – to consult with advisor – parents, NGOs, lawyer or other reliable person. Then – to inform responsible institution about fraudulent mail (if it’s a trap of recruiter).

Izsaki savu viedokli / Leave a reply

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial