Projekts “Atvērti integrācijai 2011”
2011-08-07

 

1

( Nr. IF/2009./1.5./32)
Realizēšanas laiks: 2011.gada marts- 30.jūnijs

Finansējums: kopējais finansējums LVL 29 108,44 LVL, no tā 75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums un 25% valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis:
Īstenot pasākumus īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām (bērniem, jauniešiem, sievietēm, vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), ņemot vērā to īpašās vajadzības.

Mērķauditorija:
1) Trešo valstu valstspiederīgie pirmsskolas vecuma bērni,
2) Trešo valstu valstspiederīgo pirmsskolas vecuma bērnu māmiņas,
3)Trešo valstu valstspiederīgie- pirmsskolas vecuma bērnu vecvecāki.
Galvenās aktivitātes: pirmskolas vecuma bērnu pieskatīšana, izglītojošās nodarbības (latviešu valodas apmācības) bērniem un māmiņām, pasākumi bērniem un ģimenēm, psiholoģiskās nodarbības un atbalsta grupas māmiņām, sarunvalodu klubi, interešu grupa vecvecākiem, projekta informatīvie pasākumi.

Rezultāti: Projekta ieviešanas rezultātā aktualizēta integrācijas jautājumu nozīmība starp Latvijas pamatiedzīvotājiem un Trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta laikā tiks attīstīts integrācijas centrs trešo valstu valstspiederīgajiem pirmsskolas vecuma bērniem, viņu māmiņām un vecvecākiem, sniedzot informēšanas, izglītošanas, psiholoģiskā atbalsta un bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial