Projekts „ Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!” ( Nr. 2010.CH04/mic-107/32)
2012-03-18

Grantu shēma:  Latvijas un Šveices sadarbības programma

Projektu realizē: Attīstības aģentūra „ Pieci” sadarbībā ar Izglītības un inovāciju attīstības centru,
Psiholoģiskās palīdzības un izglītības centru „Dzīle”, Ventspils bērnu un pusaudžu atbalsta
centru „Nāc līdzi!”

Projekta vispārējais mērķis: cīnīties pret cilvēktirdzniecību, palīdzot nodrošināt drošu darba
meklēšanas vidi.

Mērķis: informēt un izglītot bērnus un jauniešus, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības
riskam, par mūsdienu cilvēku tirdzniecību, lai viņi varētu brīvi izvēlēties nodarbošanos, nekļūstot
par upuriem cilvēku tirdzniecības tīklā iesaistītajām personām.

Projekta ilgums: 12 mēneši, no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim

Projekta finansējums: 20 951,82 LVL, no kuriem 85% tiek piešķirti no Šveices konfederācijas un 15%
no Latvijas valsts budžeta

Mērķa grupas: bērni un jaunieši, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam:
1.Bērni un jaunieši no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas. Kopējais skaits :230 (Latgale, Kurzeme,
Zemgale, Vidzeme).
2.Bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
Kopējais skaits: 30 (Aizkraukle, Zemgale).
3.Jaunie vecāki (līdz 25 gadiem). Kopējais skaits: 20 (Ventspils, Kurzeme).
4. Jaunieši bezdarbnieki un darba meklētāji. Kopējais skaits: 292 (Rīga, Latgale, Kurzeme, Zemgale,
Vidzeme).
5. Policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši likumpārkāpēji, bērni un
jaunieši ieslodzījuma vietās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie
bērni un jaunieši. Kopējais skaits: 20 (Valmiera, Vidzeme).
6.Bērni un jaunieši, kas cietuši no vardarbības. Kopējais skaits: 20(Rīga).

Galvenās aktivitātes: semināru un apmācību programmas izstrāde; informācijas apzināšana par
pašreizējo situāciju modeļu aģentūru jomā, par normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē cīņu pret
cilvēktirdzniecību Latvijā; Informatīvie mēneši Latvijas reģionos un Rīgā; individuālās konsultācijas
(psiholoģiskas, juridiskas); semināri; publicitātes pasākumi un informatīvo materiālu izplatīšana;
vietējās un starptautiskās nozīmes forums internetā, video materiāla sagatavošana par projektu,
par cīņu pret cilvēktirdzniecību; Projekta noslēguma pasākums.

Projekta rezultātā:
Sabiedrībā tiks raisīta diskusija par cilvēku tirdzniecības problēmu(lai cīnītos ar šo fenomenu),
veicinot pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskā sektora un valsts institūciju sadarbību cīņā pret cilvēku
tirdzniecību.
Bērni un jaunieši, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, tiks informēti un izglītoti
par cilvēku tirdzniecību, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, samazinot risku viņiem kļūt par cilvēku
tirgotāju upuriem un dodot iespēju pašpārliecinātāk konkurēt darba tirgū.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

 

Izsaki savu viedokli / Leave a reply

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial