Programma jauniešiem Mana karjera
2011-10-07

Projekts Nr IIP-43

Realizēšanas laiks: 2011.gada 1.septembris- 31. oktobris

Finansējums: kopējais finansējums LVL 3100.00, projektu atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu konkursa „ Izglītības inovācijām” ietvaros(LVL 3000.00)

Projekta mērķis: sekmēt inovatīvas neformālās izglītības īstenošanu, veicināt jaunatnes pašiniciatīvu un pāreju no
izglītības uz darba dzīvi.

Mērķauditorija:

Tiešā- aktīvie jaunieši no Vidusdaugavas reģiona ( 12 dalībnieki, vecums:15-18 gadi)

Netiešā- Vidusdaugavas reģiona jaunieši (t.i. jaunieši no Jēkabpils, Aizkraukles rajoniem,
Līvānu novada), vismaz 840jaunieši)

Galvenās aktivitātes:

1. Noorganizēti 3 semināri aktīvajiem jauniešiem (12 dalībniekiem) Vidusdaugavas reģionā.

2. Noorganizēta „Profesiju nedēļu” (12 dalībniekiem).

3. Projekta dalībnieki izstrādājuši kopīgu projekta pieteikumu tālākai sadarbībai un karjeras vadības prasmju attīstībai jauniešiem savās skolās.

PROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Fallback or 'alternate' content goes here. This content will only be visible if the SWF fails to load.

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012

RU

VideoFollow Us

Facebooktwitter