Noslēdzies Projekts „Mācāmies starpkultūru dialogam” (Nr. 2012.EEZ/PP/2/MIC/032)
2014-05-01

Projekta „Mācāmies starpkultūru dialogam” (Nr. 2012.EEZ/PP/2/MIC/032) mērķis bija veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot latviešu valodas apguves, starpnacionālo minoritāšu un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veidojošus pasākumus bērniem un viņu vecākiem.

Projektā piedāvāto pasākumu rezultātā notikusi starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par jautājumiem, kas palīdz apgūt latviešu valodu, veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.
Projekta pasākumi bija inovatīvi vai turpināja biedrības iesāktos, ko mērķgrupa atzinusi kā noderīgus un kvalitatīvus. Projekta realizācijas gaitā attīstītā integrācijas centra darbības rezultātā savstarpēji tika integrēti mazākumtautību bērni. Kopā pavadot laiku centrā, spēlējoties, piedaloties pasākumos un nodarbībās, viņi iepazina viens otru, tika veicināta kultūru, valodu un reliģiju integrācija. Izdotās CD grāmatas izmantošana centrā un mājās, nostiprina bērniem gan motivāciju apgūt valodu, gan arī veicina viņu savstarpējās sapratnes attīstību jau agrā bērnībā, informācijas ievietošana internetā palielina projekta mērķgrupas skaitu. Informācija, ko publicitātes pasākumu rezultātā guvuši Latvijas iedzīvotāji, aktualizē jautājumu, ka jau no mazotnes ikvienam jāmācās būt pieņemošam pret citu tautību cilvēkiem, savukārt, mazākumtautību pārstāvju un nepilsoņu bērniem, tā ir iespēja ātrāk apgūt valodu, komunicēt un iekļauties latviskajā vidē. Bērnu vecākiem tika dota iespēja aktīvi apmeklēt projekta pasākumus, apgūt valodu un socializēties, atstājot bērnu profesionāļa uzraudzībā. Piedaloties pasākumos bērniem un ģimenēm, tika saliedētas dažādas nacionalitātes un vecumgrupas. Šajā projektā pasākumos bērniem un ģimenēm, sarunvalodu klubos tika piesaistīti arī latvieši, jo tieši savstarpēja komunikācija un sadarbība ir integrāciju veicinošs faktors.

Analizējot iesaistīto mērķgrupu un notikušās aktivitātes, varam secināt, ka izvirzītais projekta mērķis sasniegts plānotajā apjomā:
• Veicināts starpkultūru dialogs bērniem jau agrīnā vecumā ( notikuši 3 pasākumi bērniem un ģimenēm, kuros piedalījušies latvieši kopā ar mazākumtautību pārstāvjiem (kopā 69 dalībnieki) , kā arī starpkultūru nodarbības bērniem ( 360 stundas), kuru laikā mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērni varēja dziedot, rotaļājoties, veidojot rokdarbus, komunicēt latviskā vidē),
• uzlabojušās latviešu valodas zināšanas mazākumtautību pārstāvjiem-pieaugušajiem ( apmācītas 5 grupas x 40 stundu programma, pavisam iesaistījies 41 dalībnieks), kas viņiem ļauj aktīvāk iekļauties pilsonisku sabiedrību veidojošās aktivitātēs, darba tirgū, kā arī komunicēt ar latviešiem, mazinot savstarpējās neizpratnes un konfliktu veidošanos,
• latviešu valodu apguvušie bērni- mazākumtautību pārstāvji ( 144 stundu apmācības, pavisam iesaistījušies 37 dalībnieki), izmantojot iegūtās zināšanas, var veiksmīgāk iekļauties latviskajā vidē, saprast apkārtējos, veidot draudzīgas attiecības ar vienaudžiem latviešiem, ātrāk apgūt latviešu valodu arī tad, ja ģimenēs sarunvaloda nav latviešu,
• pasākumi, sarunvalodas un starpkultūru interešu klubu ( iesaistījušies 86 dalībnieki), nodarbību bērniem un apmācību rezultātā veicināta starpnacionālā minoritāšu un latviešu integrācija, kā arī uzlabota savstarpējā sapratne dažādu tautību pārstāvjiem
Projekta rezultātā jau agrīnā vecumā tika veicināts starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tika veicināta diskriminācijas novēršanu un iecietību starp dažādu mazākumtautību pārstāvjiem un latviešiem, pasākumos gūtā informācija nepilsoņiem sekmējusi pilsonības iegūšanu.

Informāciju par projektu skatīt video.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Izsaki savu viedokli / Leave a reply

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial