Septembrī sāksies interešu/psiholoģiskā atbalsta/ izziņas grupa pieaugušajiem
22-08-2014

Tev ir saistošas dažādas psiholoģiskas tēmas, esi daudz lasījis vai gluži otrādi-vēlies sākt tās apgūt?
Tev ir vēlme apspriest savas pārdomas, atzinumus, kā arī dzirdēt citu viedokļus?
Tu labprāt gribi rudens vakarus pavadīt pozitīvā kompānijā,gūt atbalstu no citiem?
Tu vēlies iepazīt sevi, uzzināt un saprast ko jaunu par savu personību?
Tev interesē, kā Tevi uztver apkārtējie, kā veido sākotnējo priekšstatu?
Tev patīk interaktīva informācijas apmaiņa, uzdevumi, spēles?

Nodarbības plānotas 1x nedēļā , 15 tikšanās reizes
( plānotais laiks: pirmdienās vai trešdienās no plkst. 17.30- 19: 00. Laiks tiks konkretizēts, atkarībā no dalībnieku iespējām, Intereses gadījumā tiks piedāvāta arī rīta grupa )

Grupas dalībnieku skaits: 8-12 cilvēki

Samaksa: EUR 8/ nodarbība

Nodarbības laikā tiek iekļauta arī tējas pauze.

Nodarbības notiek Rīgas centrā, 2 min attālumā no pieturas “Bērnu pasaule”.

Nepieciešamības gadījumā iespēja nākt kopā ar pirmsskolas/jaunākā skolas vecuma bērnu, kuri nodarbību laikā tiks pieskatīti bērniem piemērotās telpās turpat augšstāvā( samaksa: EUR 2/ vienas nodarbības laiks)

Vadītāja : Mg. Psych. Dzintra Anspoka ( Attīstības aģentūra “Pieci”)

Informācija un pieteikšanās elektroniski vai zvanot. Lūgums norādīt sev vēlamo dienu un laiku, lai notiktu veiksmīgāka grupas komplektācija.

8.septembrī atsāk darbu Latviešu sarunvalodas klubs pieaugušajiem
21-08-2014

Lai uzlabotu latviešu valodas zināšanas, pārvarētu valodas barjeru, domātu un diskutētu par dažādām tēmām, attīstītu sarunvalodas prasmes, pieaugušajiem iespēja pievienoties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām. Sākot no 8.septembra gaidām pirmdienās plkst. 18:30 Bruņinieku ielā 28, Integrācijas centra „Pietura bērniem” telpās. Pieteikšanās un informācija, rakstot elektroniski: [email protected] ( ar norādi- latviešu sarunvalodas klubs) vai pa tālruni 26891826

Angļu sarunvalodas klubs pieaugušajiem

Angļu sarunvalodas klubs arī šajā mācību gadā notiks trešdienās plkst 18:30-19:30 Bruņinieku ielā 28 , Integrācijas centrā “Pietura bērniem”. Tā ir aktivitāte ikvienam vecumā no 13 gadiem bez tālāk ierobežojuma. Lieliska kompānija, jauni un jautri vadītāji, iespēja uzlabot, pilnveidot, saglabāt, attīstīt savu valodas zināšanu pielietojumu un gūt pārliecību, ka SPĒJ UN VARI saprast un runāt angliski! Pieteikšanās un papildinformācija elektroniski: [email protected], ar norādi angļu sarunvaloda, vai pa tālruni 26891826

Latviešu valodas nodarbības bērniem

Aicinām iesaistīties apmācībās pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem! Latviešu valodas nodarbības bērniem, kuru dzimtā valoda ir krievu, paredzētas uzsākt septembrī. Nodarbības vada pieredzējusi skolotāja, notiek interaktīvi, izmantojot spēles, rotaļas, dziedāšanu. Plānotais nodarbību laiks- trešdienās plkst. 16:00- 17:30 Interesentus lūdzam rakstīt pieteikumu, norādot bērna vecumu, zināšanu līmeni un vēlamo nodarbību laiku! Adrese: [email protected], ar norādi “latviešu valoda bērniem”. Plānojam nodarbības arī nedēļas nogalēs. Plašāka informācija pa tālruni 26891826

Ja meklē auklīti vai nodarbības savam pirmsskolniekam, nāc pie mums!

Integrācijas centrs “Pietura bērniem” aicina jaunus draugus. Individuāla pieeja katram, ģimeniska vide, neliels bērnu skaits, pozitīva atmosfēra. Tā ir ideāla vieta bērnam, lai no saskarsmes ģimenē sāktu mācīties komunikācijas prasmes ar apkārtējiem. Nāc ciemos un, kad iepatīkas, kļūsti par savējo.

Iespējams apmeklēt centru gan pilnu laiku, gan pa dienām vai stundām. Lai gūtu plašāku informāciju, ieskaties draugu lapā “Pietura bērniem”. Bērniem no 1, 5 gadu vecuma iespējams valsts līdzfinansējums.

Noslēdzies Projekts „Mācāmies starpkultūru dialogam” (Nr. 2012.EEZ/PP/2/MIC/032)
01-05-2014

Projekta „Mācāmies starpkultūru dialogam” (Nr. 2012.EEZ/PP/2/MIC/032) mērķis bija veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot latviešu valodas apguves, starpnacionālo minoritāšu un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veidojošus pasākumus bērniem un viņu vecākiem.

Projektā piedāvāto pasākumu rezultātā notikusi starpkultūru dialoga veicināšana un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvas un izglītojošas aktivitātes par jautājumiem, kas palīdz apgūt latviešu valodu, veicina demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu.
Projekta pasākumi bija inovatīvi vai turpināja biedrības iesāktos, ko mērķgrupa atzinusi kā noderīgus un kvalitatīvus. Projekta realizācijas gaitā attīstītā integrācijas centra darbības rezultātā savstarpēji tika integrēti mazākumtautību bērni. Kopā pavadot laiku centrā, spēlējoties, piedaloties pasākumos un nodarbībās, viņi iepazina viens otru, tika veicināta kultūru, valodu un reliģiju integrācija. Izdotās CD grāmatas izmantošana centrā un mājās, nostiprina bērniem gan motivāciju apgūt valodu, gan arī veicina viņu savstarpējās sapratnes attīstību jau agrā bērnībā, informācijas ievietošana internetā palielina projekta mērķgrupas skaitu. Informācija, ko publicitātes pasākumu rezultātā guvuši Latvijas iedzīvotāji, aktualizē jautājumu, ka jau no mazotnes ikvienam jāmācās būt pieņemošam pret citu tautību cilvēkiem, savukārt, mazākumtautību pārstāvju un nepilsoņu bērniem, tā ir iespēja ātrāk apgūt valodu, komunicēt un iekļauties latviskajā vidē. Bērnu vecākiem tika dota iespēja aktīvi apmeklēt projekta pasākumus, apgūt valodu un socializēties, atstājot bērnu profesionāļa uzraudzībā. Piedaloties pasākumos bērniem un ģimenēm, tika saliedētas dažādas nacionalitātes un vecumgrupas. Šajā projektā pasākumos bērniem un ģimenēm, sarunvalodu klubos tika piesaistīti arī latvieši, jo tieši savstarpēja komunikācija un sadarbība ir integrāciju veicinošs faktors.

Analizējot iesaistīto mērķgrupu un notikušās aktivitātes, varam secināt, ka izvirzītais projekta mērķis sasniegts plānotajā apjomā:
• Veicināts starpkultūru dialogs bērniem jau agrīnā vecumā ( notikuši 3 pasākumi bērniem un ģimenēm, kuros piedalījušies latvieši kopā ar mazākumtautību pārstāvjiem (kopā 69 dalībnieki) , kā arī starpkultūru nodarbības bērniem ( 360 stundas), kuru laikā mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērni varēja dziedot, rotaļājoties, veidojot rokdarbus, komunicēt latviskā vidē),
• uzlabojušās latviešu valodas zināšanas mazākumtautību pārstāvjiem-pieaugušajiem ( apmācītas 5 grupas x 40 stundu programma, pavisam iesaistījies 41 dalībnieks), kas viņiem ļauj aktīvāk iekļauties pilsonisku sabiedrību veidojošās aktivitātēs, darba tirgū, kā arī komunicēt ar latviešiem, mazinot savstarpējās neizpratnes un konfliktu veidošanos,
• latviešu valodu apguvušie bērni- mazākumtautību pārstāvji ( 144 stundu apmācības, pavisam iesaistījušies 37 dalībnieki), izmantojot iegūtās zināšanas, var veiksmīgāk iekļauties latviskajā vidē, saprast apkārtējos, veidot draudzīgas attiecības ar vienaudžiem latviešiem, ātrāk apgūt latviešu valodu arī tad, ja ģimenēs sarunvaloda nav latviešu,
• pasākumi, sarunvalodas un starpkultūru interešu klubu ( iesaistījušies 86 dalībnieki), nodarbību bērniem un apmācību rezultātā veicināta starpnacionālā minoritāšu un latviešu integrācija, kā arī uzlabota savstarpējā sapratne dažādu tautību pārstāvjiem
Projekta rezultātā jau agrīnā vecumā tika veicināts starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tika veicināta diskriminācijas novēršanu un iecietību starp dažādu mazākumtautību pārstāvjiem un latviešiem, pasākumos gūtā informācija nepilsoņiem sekmējusi pilsonības iegūšanu.

Informāciju par projektu skatīt video.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial