Projekts „Atvērti integrācijai 2012”
2012-05-29

( Nr. IF/2010./1.1./24)

Laiks: 2012.gada 20.aprīlis-2012.gada 30.jūnijs

Finansējums: kopējais finansējums LVL 37718.41 , no tā 75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums un 25% valsts budžeta finansējums.

Norises vieta: Integrācijas centrs „Pietura bērniem”, Bruņinieku iela 28-41, Rīga.

Projekta mērķis: Īstenot pasākumus īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām (bērniem, jauniešiem, sievietēm, vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), ņemot vērā viņu vajadzības, tā veicinot viņu integrāciju uzņemošajā sabiedrībā.

Mērķauditorija:Trešo valstu valstspiederīgie pirmsskolas vecuma bērni, viņu māmiņas, vecvecāki.

Galvenās aktivitātes: pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšana, izglītojošās nodarbības (latviešu valodas apmācības) bērniem un māmiņām, angļu valodas apmācības bērniem,pasākumi bērniem un ģimenēm, CD formāta brošūras- grāmatiņas bērniem izdošana, psiholoģiskās nodarbības un atbalsta grupas māmiņām, sarunvalodu klubi, interešu grupa vecvecākiem, projekta informatīvie pasākumi.

Rezultāti: Projekta ieviešanas rezultātā aktualizēta integrācijas jautājumu nozīmība starp Latvijas pamatiedzīvotājiem un trešo valstu valstspiederīgajiem. Projekta rezultātā tiks attīstīts un paplašināts integrācijas centrs trešo valstu valstspiederīgajiem pirmsskolas vecuma bērniem un viņu māmiņām un vecvecākiem, sniedzot informēšanas, izglītošanas, psiholoģiskā atbalsta un bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Izsaki savu viedokli / Leave a reply

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial