Iespēja iesaistīties Attīstības aģentūras „Pieci” darbinieku komandā!
2015-03-03

Iespēja iesaistīties Attīstības aģentūras „Pieci” darbinieku komandā!

Realizējot projektu „Atvērti integrācijai 2014/2015” ( Nr. IF/2013/1.a./16) aicinām

pievienoties mūsu aktīvajai un radošajai komandai jaunus darbiniekus.

Projekta ietvaros laikā no 03.03.2015.- 30.06.2015. tiek piedāvāts darbs sekojošiem

speciālistiem:

Administrators/e

Administratora/es uzdevumi: datu ievadīšanas operatora pienākumi, palīdzības

sniegšana projekta mērķauditorijai saistībā ar datorlietošanu un interneta lietošanu,

izdales materiālu pavairošana, sanāksmju protokolēšana, tehniskas palīdzības

sniegšana audzinātājām, klientu uzņemšana centrā, tējas paužu sagatavošana.

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: datorprasme, labas komunikācijas

prasmes, vēlama pieredze brīvprātīgajā darbā vai darbā NVO sektorā vai darbā ar

projekta mērķauditoriju, vēlamas svešvalodu zināšanas.

Izglītība: vismaz vidējā izglītība

 

Starpkultūru nodarbību vadītājs/a- Audzinātājs/a

Audzinātāju uzdevumi: Starpkultūru nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma

bērniem projekta mērķgrupai, komunikācija ar vecākiem, pasākumu sagatavošana un

vadīšana bērniem un ģimenēm, telpu noformēšana, iesaistīšanās materiāla bērniem

(CD brošūras grāmatiņas sagatavošanā), uzdevumu sagatavošana informatīvajam

materiālam-kalendāram , iesaistīšanās darba grupas sanāksmēs.

 

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: pirmsskolas pedagoga

profesionālā izglītība un/vai darba pieredze kā pirmsskolas pedagogam ( vismaz 2

gadi) un/vai pedagoģiskā izglītība vai kultūras pasākumu vadītāja izglītība vai

izglītība, kas pieļauj interešu pulciņu vadīšanu bērniem un pieredze darbā ar

pirmsskolas vecuma bērniem, latviešu, krievu un vēlams vēl 1 svešvalodas zināšanas,

sadarbības prasmes un prasme strādāt komandā, vēlama pasākumu bērniem un

ģimenēm vadīšanas pieredze.

 

Grāmatvedis/de

Uzdevumi: finanšu plūsmas pārraudzība, izmaksu atbilstības novērtēšana, projekta ieviešanas darba grupas un projekta uzraudzības komandas informēšana finansu jautājumos, finansiālās darbības pārskatu sagatavošana, grāmatvedības operāciju veikšana un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana un līguma nosacījumiem atbilstošas uzglabāšanas nodrošināšana

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: 

iegūta nepieciešamā izglītība grāmatvedībā,

ir zināšanas un pieredze grāmatvedības kārtošanā organizācijām, t.sk. NVO,

ir pieredze projektu grāmatvedības organizēšanā, projektu pieteikumu izstrādē (budžeta sastādīšanā), finansiālo atskaišu sagatavošanā

 

Izglītība: 1.līmeņa augstākā izglītība (grāmatvedis)

 

Auklis/e

Aukļa/les uzdevumi: pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšana apmācību vai klubiņu

laikā bērnu vecākiem, palīdzība audzinātājai higiēnas prasību ievērošanā un

saimnieciskajos jautājumos, organizējot aktivitātes projekta mērķauditorijai-

pirmsskolas vecuma bērniem.

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: vismaz vidējā izglītība, darba

pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem, attīstītas saskarsmes prasmes, spēja strādāt

komandā, ātri reaģēt jaunās situācijās.

 

Apkopējs/a

Apkopējs/a uzdevumi: telpu uzkopšana pēc projekta aktivitātēm pēc sastādītā grafika.

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: vismaz vidējā izglītība, atbildības

sajūta, rūpīgums, iespēja strādāt laikā ārpus notiekošajām projekta aktivitātēm.

 

Latviešu valodas skolotājs/a

Latviešu valodas skolotāja/as uzdevumi: Pēc sagatavotās programmas sagatavot un

novadīt latviešu valodas nodarbības pieaugušajiem/vecākiem- projekta

mērķauditorijai, piedalīties projekta darba grupas sanāksmēs, nepieciešamības

gadījumā sadarbībā ar sarunvalodas kluba vadītāju iesaistīties latviešu sarunvalodas klubiņa darbībā, iesaiste noslēguma pasākumā.

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: pieredze latviešu valodas

nodarbību sagatavošanā un vadīšanā pieaugušajiem (nelatviešiem)

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: augstākā izglītība humanitārajās

zinātnēs ( latviešu valoda), pieredze latviešu valodas nodarbību sagatavošanā un

vadīšanā pieaugušajiem (nelatviešiem)

 

Speciālists/e – mākslinieks/ce-dizainers/e-

Uzdevumi: piedalīties informatīvā materiāla-kalendāra uzdevumu noformēšanā un CD

Amatam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes: augstākā vai profesionālā

izglītība un pieredze dizaina, fotografēšanas, mākslas jomā. Pieredze materiālu

sagatavošanā un noformēšanā.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt elektroniski : [email protected] līdz

10.03.2015. Uz interviju aicināsim piemērotākos kandidātus.

Izsaki savu viedokli / Leave a reply

PROJEKTS: ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI

Проект «Открыты Интеграции»

VideoPROJEKTS “ATVĒRTI INTEGRĀCIJAI 2012”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial